(Sr.) Auditor ADR

Sector: Rijksoverheid
Vakgebied:  Auditing
Dienstverband:  Detachering / Interim, Freelance
Locatie: Den Haag 
Periode: 01-09-2022 - 30-03-2023
Uren: 32-36 uur

 

Over de opdrachtgever

Ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke controletaak bij Departementen, controle op de EU, Agentschappen en andere organisatieonderdelen binnen de Rijksoverheid (verder te noemen “de Rijksoverheid”) heeft de ADR behoefte aan 25.100 uur aanvullende capaciteit over de periode vanaf 1 september 2020 tot en met eind maart 2021. Het gaat hierbij om circa 8100 uur Senior Auditor met RA titel, circa 5950 uur Senior Auditor zonder RA titel en circa 11.050 uur Auditor.

Na de reorganisatie van de ADR op 1 juli 2017 werkt de ADR met vijf (klant)accounts en een sector EU waar de audits worden uitgevoerd en vier sectoren waarin de capaciteit naar expertise is belegd. Binnen de ADR zal er ook dit controlejaar gewerkt worden met een centraal gecoördineerde planning. Een deel van de capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke controletaak bij departementen en Agentschappen (ingedeeld in accounts) wordt geleverd vanuit de (centrale) sector FA. Met betrekking tot deze inhuur uitvraag betekent dit dan ook dat inhuur-capaciteit door de sector FA wordt uitgevraagd en van daaruit aan de verschillende accounts/sector EU wordt toegewezen. Er is derhalve één uitvraag voor de ADR als geheel op het gebied van Financial Audit.

De aangeboden CV’s worden in eerste instantie “gescoord” op het voldoen aan een algemeen Financial auditprofiel qua opleiding en deskundigheid (max. 300 punten) en relevante werkervaring (max. 400 punten). Daarnaast kunnen voor relevante specifieke kennis en ervaring (de zogenoemde pré’-s) extra punten gescoord worden (max. 100 punten). Afhankelijk van de aangeboden kennis en ervaring (prijs/tarief: max. 200 punten) zal door de sector FA de toewijzing aan de ADR accounts plaats vinden.

Gevraagd worden Senior Auditors met RA titel, Senior Auditors zonder RA titel en Auditors conform de functieprofielen bij de raamovereenkomst met recente werkervaring in de Financial Audit. De werkzaamheden zijn met name gericht op uitvoeren van controlewerkzaamheden bij Departementen, Agentschappen en andere organisatieonderdelen binnen de Rijksoverheid (verder te noemen “de Rijksoverheid”).

Jouw functie

In het algemeen zijn we op zoek naar kandidaten met goede FA/EU audit skills. Ervaring binnen de rijksoverheid is een pré. Per niveau wordt hieronder verder ingegaan op de gevraagde kennis en ervaring. De Pre’s zijn voor alle functies gelijk. Van de senior auditors (complexe materie) en auditors wordt verwacht dat zijn hun werkzaamheden onder aansturing van managers vanuit de ADR (nagenoeg) zelfstandig kunnen uitvoeren. Op verzoek zullen de ingehuurde senior auditors en auditors ook bereid en in staat moeten zijn auditmedewerkers/ trainees van de ADR in hun werkzaamheden te begeleiden. Ingehuurde auditmedewerkers zullen in principe in de uitvoering van hun werkzaamheden begeleid worden door managers vanuit de ADR.

Wat vragen wij van jou?

Gevraagd wordt kennis en ervaring met:

 • Het toepassen van auditprincipes, methoden, technieken en vaardigheden bij maatwerkaudits. Uitvoeren en toetsen van risicoanalyses om aanpak te bepalen. Toetsen van beheersmaatregelen o.b.v. normatiek. Vaststellen welke normatiek moet worden toegepast;
 • Zelfstandig en zelf startend;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Helder formuleren en documenteren van onderzoeksbevindingen;
 • Adviseren en presenteren van onderzoeksbevindingen aan management en hierbij om kunnen gaan met tegengestelde belangen;
 • Zelfstandig kunnen werken en coördineren van de uitvoering van audits en begeleiden van medewerkers
 • Innovatief handelen;
 • Oordeelsvorming en overtuigingskracht;
 • Samenwerken en didactische vaardigheden;
 • Organisatorisch sensitiviteit en omgevingsbewust;
 • Beheerst het auditvak, ervaring >5 jaar.

Daarnaast is het voor alle gevraagde niveaus een pré:

 • als men specifieke kennis en ervaring heeft met één of meer van de volgende applicaties: Exact, Oracle EBS, SAP ECC/BW;
 • als men flexibel en verschillende taken wil en kan oppakken en op verschillende plekken binnen de ADR te werken;
 • als men beschikt over werkervaring binnen de rijksoverheid
 • als men beschikt over kennis en ervaring met subsidie audits;
 • als men beschikt over kennis en ervaring met beoordelen van rechtmatigheid inkoopproces en naleven van aanbestedingswet- en regelgeving.

Vragen over deze vacature?

Zhi-Ming Ly | Accountmanager
06 150 44 656
m.ly@bakertilly.nl