Risk Manager a.i.

Sector: Overheid
Vakgebied:  Risk
Dienstverband:  Detachering / Interim, Freelance
Locatie: Utrecht
Periode: 01-06-2021 - 17-12-2021
Uren: 36 uur

 

Over de opdrachtgever

Binnen het programma Privacy Compliance is de klant op zoek naar een Riskmanager die samen met collega’s werkt aan het implementeren van risico gestuurd werken en het creëren van draagvlak van het risicomanagementbeleid op het gebied van Privacy binnen de organisaties.

Het programma is er op gericht om te voldoen aan de AVG binnen de bedrijfsvoering. Risico gestuurd werken is hier in belangrijke mate onderdeel van. Binnen het programma zijn we op zoek naar een ervaren Riskmanager die aan de hand van de Privacy Governance sturing op de AVG mogelijk gaat maken.

De Riskmanager heeft als opdracht het risico gestuurd werken binnen de organisatie te implementeren op het gebied van privacy en haar medewerkers mee te krijgen met de ontwikkelingen en vereisten rond privacywetgeving. Het borgen en beleggen van de taken en verantwoordelijkheden binnen de planning en control cyclus maakt hier deel van uit. Monitoring van beleid en het doorvoeren van verbeteringen wordt daardoor mogelijk.

Jouw functie

Je levert een specifieke bijdrage aan het realiseren van de opdracht beschreven in het programmaplan Privacy Compliance. Hieronder vallen onder andere:

 • Analyseren en bepalen van de gewenste wijze van uitvoering risico gestuurd werken binnen de bedrijfsvoering middels een plan van aanpak;
 • Privacy governance uitdragen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden borgen in binnen de organisatie;
 • Opstellen en inrichten van privacy uitvoeringsbeleid ten aanzien van risico gestuurd werken;
 • Opstellen en inrichten van privacy uitvoeringsbeleid ten aanzien van de monitoring ervan;
 • Opstellen en inrichten van dashboards en rapportages ten behoeve van sturing- en besluitvorming processen op het gebied van privacy;
 • Identificeren van risico’s en controles;
 • Zo nodig benoemen van aanvullende maatregelen en het invoeren aan de hand van actieplannen.

Wat vragen wij van jou?

 • Opleiding
  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfskunde, rechten of vergelijkbaar.
  • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van risicomanagement.
  Werkervaring
  • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als riskmanager in een grote overheidsorganisatie (+1000 medewerkers);
  • Je hebt actuele kennis van de privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en je bent in staat je kennis over te brengen en hierover te adviseren;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van verandering in een dergelijk traject (onderwerp privacy)en het 'verkopen' hiervan binnen 1 of meerdere bedrijfsvoering onderdelen;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring in het realiseren van veranderingen in het kader van compliance;
  • Je hebt aantoonbare werkervaring in het opstellen van KPI’s en/of indicatoren en het implementeren hiervan in de lijnorganisatie;
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met elementen als sturing, risk en control;
  • Je hebt (mee)geschreven aan een compliance en/of een implementatieplan.
  Competenties
  • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
  • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
  • Veranderingsgerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.
  • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
  • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
  • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
  • Uitstekende communicatieve -en adviesvaardigheden.
  • WO werk -en denkniveau.

Vragen over deze vacature?

Zhi-Ming Ly | Accountmanager
06 150 44 656
m.ly@bakertilly.nl