Algemene Voorwaarden

Spaaractie Academy voor Interim Financials

 1. De spaaractie van Academy voor Interim Financials is gebaseerd op een puntensysteem waarbij de spaarder punten verdient per gewerkt uur. Voor ieder gewerkt uur via Baker Tilly Interim Financials ontvangt de spaarder € 0,20. De punten worden via YellowYard bijgehouden door een bevoegde Baker Tilly medewerker.
 2. Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus het jaar erop.
 3. De spaarpunten geven de spaarder recht op het ontvangen van een waardebon. Spaarpunten zijn te gebruiken vanaf 1 punt (25 gewerkte uren) = € 5,00 korting, berekend vanaf de periode 1 september t/m 31 augustus het jaar erop.
 4. De waardebon wordt jaarlijks één keer verstrekt, per 1 september, voor aanvang van het nieuwe cursusjaar.
 5. De waardebon kan uitsluitend ingezet worden voor cursussen van Academy voor Interim Financials.
 6. De spaaractie van Academy voor Interim Financials is enkel persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 7. De waardebon is één jaar na uitgifte geldig en kan worden ingeleverd tot en met einde van een cursusjaar, waarna de spaarpunten automatisch vervallen.
 8. Baker Tilly behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen deze actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 9. In geen enkel geval gaat Baker Tilly over tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden waardebon.
 10. In geval van fraude, bedrog of misbruik is Baker Tilly gerechtigd punten te weigeren of in te trekken en juridisch verdere stappen te nemen.
 11. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de communicatie over de spaaractie.
 12. De spaaractie is geldig voor alle cursussen tenzij nadrukkelijk uitgesloten of beperkt.
 13. Door deelname aan de spaaractie gaat de spaarder automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 14. Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing.